Με τον Κώστα , την Ελένη και τον 7 μηνών Άρη, Χάσκι, στο Πρόγραμμα Βασικής Υπακοής.