Με τον Γιώτη , την Βαρβάρα και τον 6 μηνών Μίκυ , Χάσκι , στο Πρόγραμμα Βασικής Υπακοής.