Με την Ευγενία , τον Πέτρο και τον 5 μηνών Ρόκυ, Ακίτα, στο Πρόγραμμα Βασικής Υπακοής.