Με τον Δημήτρη, τη Γιάννα και την 14 μηνών Ρόξι, στο Πρόγραμμα Βασικής Υπακοής.