Με την Δήμητρα και την 6,5 μηνών Ηλέκτρα, στο Πρόγραμμα Βασικής Υπακοής.