Με τον Νίκο και την 4 μηνών Ναόμι, στο Πρόγραμμα Προεκπαίδευσης Κουταβιών.