Με τον Νεοκλή και τον 2,5 μηνών Έκτορα, στο Πρόγραμμα Προεκπαίδευσης Κουταβιών.