Με τον Αντώνη, τη Σοφία και τον 10 μηνών Έκτορα, Boxer , στο Πρόγραμμα Βασικής Υπακοής.