Με τη Νένα και την 2,5 μηνών Μόκα, Τσόου Τσόου, στο Πρόγραμμα Προεκπαίδευσης Κουταβιών.