Με τον Άγγελο , τη Μαρία και τον 4,5 μηνών Σένσο, Δαλματίας, στο Πρόγραμμα Προεκπαίδευσης Κουταβιών.