Μετά την ολοκλήρωση της Προεκπαίδευσης, ο Νίκος και η 7 μηνών Ναόμι, Γερμανικός Ποιμενικός, στο Πρόγραμμα Βασικής Υπακοής