Με τον Βασίλη, την Κική, την Βαλάντο και τα 2 ημίαιμα , Μπλούμ και Μπράουν , στο Πρόγραμμα Βασικής Υπακοής.