Με τον Δημήτρη , την Γιώτα και την 9 μηνών Ζιζέλ, στο Πρόγραμμα Βασικής Υπακοής.