Με τον Φόντα , την Έφη και τον 7,5 ετών Άλεξ, στο Πρόγραμμα Βασικής Υπακοής.