Με τον Γιάννη και την 3 μηνών Νίκη, Ακίτα, στο Πρόγραμμα Προεκπαίδευσης Κουταβιώ