Με την Duda , την Σοφία και την 3 μηνών Τάρα, στο Πρόγραμμα Προεκπαίδευσης Κουταβιών.