Με τον Αντώνη και τον 10 μηνών ΚΟΥΜΠΑ, Χάσκι, στο Πρόγραμμα Βασικής Υπακοής.