Με τον Νίκο , την Ερατώ και τον 3 ετών Σίμπα, στο Πρόγραμμα Βασικής Υπακοής - Διόρθωση Συμπεριφοράς.