Με τον Αλέξανδρο και τον 5 μηνών Ραμόν, Σαμογιέτ, στο Πρόγραμμα Προεκπαίδευσης Κουταβιών.