Με την οικογένεια Παπαδόπουλου και την 10 μηνών Μάρτα, Ποιμενικός Ανατολικής Ευρώπης, στο Πρόγραμμα Βασικής Υπακοής.