Με τον Γιάννη, και τον 10 μηνών Μάξ, Boxer, στο Πρόγραμμα Βασικής Υπακοής.