Με τον Γιάννη και τον 4,5 μηνών Τάζ, στο Πρόγραμμα Βασικής Υπακοής.