Με τον Αργύρη και τον 7 μηνών Έκτορα, στο Πρόγραμμα Βασικής Υπακοής.