Μετά την ολοκλήρωση της Προεκπαίδευσης, ο Κώστας με την Κίρα στο Πρόγραμμα Βασικής Υπακοής.