Με τον Γιώργο , τις κόρες του και την 13 μηνών Μπουμπού, στο Πρόγραμμα Βασικής Υπακοής.