Με τον Παναγιώτη, τις κόρες του και τον 3,5 μηνών Μπλάκι, στο Πρόγραμμα Προεκπαίδευσης Κουταβιών.