Με τον Παναγιώτη, τον Πασχάλη και την 15 μηνών Μπέλα, Ντράχταρ, στο Πρόγραμμα Βασικής Υπακοής.