Με τον Σάββα και τον 2,5 μηνών Λάκι, Σαμογιέτ , στο Πρόγραμμα Προεκπαίδευσης Κουταβιών.