Με τον Στέλιο, την Σίσι και 4,5 μηνών ΜΠΙΜΠΙ, Μολοσσός, στο Πρόγραμμα Βασικής Υπακοής