Με την οικογένεια Οικονόμου και την 2,5 μηνών Χιόνα, Ακίτα, στο Πρόγραμμα Προεκπαίδευσης Κουταβιών.