Με τον Δημήτρη και την 3 μηνών Μπέλα, Μαλινουά, στο Πρόγραμμα Προεκπαίδευσης Κουταβιών.