Με την Κική, τη Βαλάντω και τον 4 ετών Μπλούμ, σε Πρόγραμμα Διόρθωσης Συμπεριφοράς.