Με την Φανή και τον 8 μηνών Λίο, στο Πρόγραμμα Βασικής Υπακοής - Διόρθωση Συμπεριφοράς.