Με τον Δημήτρη και την 18 μηνών Μπέλα, στο Πρόγραμμα Βασικής Υπακοής.