Με την Μαρία, την κόρη της και την Ηλέκτρα, στο Πρόγραμμα Βασικής Υπακοής.