Με τον Παρασκευά, την Χαρά και τον 6 μηνών Κροίξο, στο Πρόγραμμα Βασικής Υπακοής.