Με την Σταυρούλα και τον 7 μηνών Ρίκι, Κόκερ, στο Πρόγραμμα Βασικής Υπακοής.