Με τον Σάκη και την 2,5 μηνών Λάρα, στο Πρόγραμμα Προεκπαίδευσης Κουταβιών.