Με τον κ. Γιάννη και την 6 μηνών Σίμπα, Πιτ Μπουλ, στο Πρόγραμμα Βασικής Υπακοής.