Με τον Νίκο και τον 8 μηνών Άρχων,Χάσκι, στο Πρόγραμμα Βασικής Υπακοής.