Με τον Διονύση και την 4 μηνών , Ρόξι, στο Πρόγραμμα Βασικής Υπακοής.