Με την Χριστίνα και την 7 μηνών Bianca, Ντόγκο, στο Πρόγραμμα Βασικής Υπακοής.