Με την Κλεοπάτρα και την 3,5 μηνών Μπέλλα, στο Πρόγραμμα Προεκπαίδευσης Κουταβιών