Με τον Κώστα και την 3 μηνών Μπέλλα, Χάσκι, στο Πρόγραμμα Προεκπαίδευσης Κουταβιών.