Με τον κ. Νεόφυτο, την κ. Ελένη, τον Κώστα και τον 8 μηνών Λύκο, στο Πρόγραμμα Βασικής Υπακοής.