Με τον Γιώργο και τον 1,5 ετών Ρόκο, Πίτ Μπουλ, στο Πρόγραμμα Βασικής Υπακοής