Με τον Νίκο, την Χρύσα και τον 2,5 μηνών Σούρδο, στο Πρόγραμμα Προεκπαίδευσης Κουταβιών.