Με τον Κώστα, την Χρύσα και τον 2 ετών Ντάβιτς, στο Πρόγραμμα Βασικής Υπακοής.