Με τον Στέλιο, την Ρίτσα, τον Νίκο και την 2,5 ετών Λέρι, στο Πρόγραμμα Βασικής Υπακοής.