Με τον Νίκο , την Diana και την 1,5 ετών Νίκη, στο Πρόγραμμα Βασικής Υπακοής